Właściwość sądu w sprawie przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017 r.

III CZP 42/17

​W sprawie z powództwa przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi zobowiązanemu z weksla sąd z urzędu uwzględnia nieskuteczność powołania się przez powoda na podstawę właściwości miejscowej przewidzianą w art. 37[1] § 1 k.p.c.

Kategorie: