Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2017 r.

III CZP 48/17

​W postępowaniu o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (art. 690 § 1 k.p.c.) sąd nie bada twierdzenia wnioskodawcy, że jest spadkobiercą.

Kategorie: