Przerwanie biegu terminu zawitego określonego w art. 584 [13] kodeksu spółek handlowych

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r.

III CZP 98/16

Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 9 lutego 2017 r.

Czy wniesienie pozwu przerywa bieg terminu zawitego określonego w art. 584 [13] kodeksu spółek handlowych?​

​Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

Kategorie: