Prawo energetyczne

Nielegalny pobór energii elektrycznej a kradzież energii - Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił wątpliwości

Jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn polegający na nielegalnym poborze energii elektrycznej odpowiedzialności karnej za przestępstwo kradzieży energii z art. 278 § 5 ustawy – Kodeks karny oraz opłaty przewidzianej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne jest zgodne z konstytucją.

Kategorie: