punkt Prawo gospodarcze
punkt Prawo cywilne
punkt Prawo energetyczne
punkt Prawo nowych technologii
punkt Prawo autorskie
punkt Prawo zamówień publicznych
punkt Prawo upadłościowe i naprawcze
punkt Prawo administracyjne
punkt Ubezpieczenia majątkowe
punkt Prawo pracy
punkt Prawo wspólnot europejskich
punkt Prawo rodzinne
punkt Prawo bankowe
punkt Windykacja

SKG Kancelaria Radców Prawnych
Starczewska-Galos, Kulawiak, Gruszczyński
spółka partnerska

Kancelaria działa w myśl zasady prius quam exaudias ne iudices (nie sądź zanim wysłuchasz). W związku z powyższym każdy Klient traktowany jest indywidualnie, a jego problemy rozpatrywane są wnikliwie i szczegółowo.

Intencją zespołu SKG Kancelarii Radców Prawnych Starczewska-Galos, Kulawiak, Gruszczyński spółka partnerska jest kierowanie się dobrem Klientów i zasadami etyki zawodowej w celu zapewnienia rzetelnej, profesjonalnej obsługi prawnej poprzez dążenie do skutecznego rozwiązywania sporów i problemów naszych Klientów celem uzyskania optymalnych rozwiązań oraz zapewnienia jak najlepszej ochrony interesu naszych Klientów.