Witamy na naszej stronie internetowej!

SKG Kancelaria Radców Prawnych Starczewska - Galos, Kulawiak, Gruszczyński spółka partnerska oferuje świadczenie pomocy prawnej zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak również w sprawach indywidualnych.

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje w szczególności:

  • kompleksową obsługę prawną,
  • udzielanie indywidualnych porad prawnych,
  • opracowanie opinii i analiz prawnych,
  • przygotowanie oraz negocjowanie projektów umów oraz innych porozumień i oświadczeń,
  • profesjonalne zastępstwo prawne w postepowaniu sądowym, administracyjnym oraz w innych postępowaniach. 
  • reprezentacja interesów Klienta wobec osób trzecich, w tym wsparcie w negocjacjach i mediacji.

Ze szczegółowym zakresem świadczonych usług można zapoznać się w zakładce "Oferta".

W ramach zawieranych umów oferujemy elastyczne zasady świadczenia usług prawnych:

  • usługi świadczone i rozliczane wedłub bieżącego zapotrzebowania Klienta,
  • stałą i kompleksową obsługę prawną, rozliczaną według stawki godzinowej, ryczałtu lub wynagrodzenia mieszanego.

Dokonamy bezpłatnej wyceny usługi oraz wskażemy Państwu najbardziej optymalny sposób rozliczenia usług, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania, przewidywanego nakładu pracy, oceny ryzyk związanych z charakterem świadczonych usług oraz czasu i miejsca świadczenia usługi.

Wieloletnie doświadczenie prawników działających w ramach SKG Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. pozwala nam zaoferować sprawdzone rozwiązania prawne, co przedkłada się na szybkość i skuteczność podejmowanych działań. Więcej informacji o prawnikach działających w ramach Kancelarii znajdą Państwo w zakładce "Zespół"

Oferujemy świadczenie usług prawnych także w języku angielskim.

Zapraszamy do współpracy!